pondelok, 20 marca, 2023

beautyroom-sk-2-assorted-bottles-on-shelf

Kreslený obrázok znázorňujúci cyklus dňa.V ľavej polovici obrázku je nakreslené slnko, v pravej mesiac. Obe polovice obrázku sú prepojené s kružnicou, ktorá naznačuje hodiny.