Saturday, May 18, 2024

Beautyroom—time-of-day

Kreslený obrázok znázorňujúci cyklus dňa.V ľavej polovici obrázku je nakreslené slnko, v pravej mesiac. Obe polovice obrázku sú prepojené s kružnicou, ktorá naznačuje hodiny.

Beautyroom-Five-a-Day
beautyroom-sk-2-assorted-bottles-on-shelf