Verím, že krása vychádza v prvom rade zvnútra, že je prepojená so zdravím a životosprávou. Verím na pozitívne myslenie, na zdravé sebavedomie, na spokojnosť a vďačnost, na lásku. A verím, že krása je zomknutá so šťastím, sebapoznaním a sebaláskou.

Mirka@BeautyRoom.sk

© Copyright 2023 - Miriam Ritchie - BeautyRoom.sk