Thursday, June 20, 2024

Čo sú to voľné radikály, oxidačný stres a antioxidanty

Nezriedka sa stretávame so slovami voľné radikály, oxidačný stres, UV žiarenie….
Vlastne aj a sama tieto pojmy v mojich článkoch veľmi často používam. Často píšem o tom, aký je oxidačný stres pre našu pokožku nebezpečný. Tiež často spomínam antioxidanty, a píšem o tom, že majú schopnosť nás pred oxidačným stresom ochrániť. Nikdy som sa však nezamyslela nad tým, či je všetkým jasné, čo tieto pojmy znamenajú, a či si všetci vedia predstaviť, ako to celé medzi antioxidantmi a voľnými radikálmi funguje.

Napriek tomu, že nie všetci potrebujeme úplne presne vedieť, čo sa skrýva pod pojmami voľné redikály, alebo oxidačný stres mi napadlo, že niekomu, kto si len tak hmlisto uvedomuje, že voľné radikály nie sú práve najlepší priatelia pleti, sa bude hodiť stručné vysvetlenie o čo vlastne ide. Nechcem nikoho trápiť s chémiou, takže pokúsim sa to napísať čo najstručnejšie ako sa dá.

Nech sa páči trochu chémie okorenenou štipkou fyziky.

Čo sú to voľné radikály?

Voľné radikály sú malé reaktívne častice (atómy, molekuly, ióny), ktorým chýba v ich štruktúre jeden alebo viac elektrónov. Častice s chýbajúcimi elektrónmi sa snažia neprítomný elektrón doplniť (ukradnúť inej častici), a preto napádajú a poškodzujú zdravé bunky, ktoré sa po strate elektrónu samé stávajú voľným radikálom, ktorý spôsobuje ďalšie reťazové reakcie.

Pôvodné voľné radikály vznikajú pri rôznych metabolických procesoch v organizme, ale sú prítomné aj vo vzduchu a v prostredí, v ktorom sa pohybujeme. Takže voľné radikály vlastne vdychujeme, alebo sa nám usádzajú na ochrannej bariére pokožky, ktorá sa proti nim bráni.
Zdrojom voľných radikálov je aj ultrafialové žiarenie. Nie úplne primárnym, ale sekundárnym určite. Keď UV žiarenie zasiahne bunky organizmu, zvyčajne sa spustí tvorba reaktívnych kyslíkových druhov vrátane voľných radikálov.

Našťastie, existujú antioxidanty, ktoré sú schopné tieto voľné radikály neutralizovať.

V niektorých prípadoch sú voľné radikály prospešné. Je to napríklad pri ochrane organizmu pred infekciami, pri likvidácii patogénov, pri signalizácii, že niečo v organizme nie je v poriadku, a pri niektorých fyziologických procesoch.

Je dôležité, aby organizmus bol schopný udržiavať rovnováhu medzi voľnými radikálmi a zdravými bunkami. Táto rovnováha je kľúčová pre normálne fungovanie ľudského tela.

Čo je to antioxidačný stres

Ak v tele prevláda nerovnováha medzi voľnými radikálmi (ROS -Reactive Oxygen Species) a schopnosťou organizmu ich neutralizovať a odstrániť, vzniká v tele, v pokožke atď stav, ktorý sa volá Oxidačný stres. Oxidačný stres sa spája so starnutím a s degeneratívnymi chorobami a so spomalením regeneračných procesov.

Čo sú to antioxidanty a ako fungujú

Antioxidanty sú skupiny chemických látok, ktoré chránia bunky pred oxidačným stresom. Funguje to tak, že antioxidanty sa vzdávajú niektorých vlastných elektrónov a odovzdávajú ich voľným radikálom. Takto sú voľné radikály stabilizované/zneutralizované, čím sa radikálom zabráni v ich ďalšej deštrukčnej činnosti a v ďalšej reťazovej reakcii poškodenia bunkových štruktúr.

Jednou vetou: antioxidanty chránia bunkové štruktúry pred poškodením, pričom samotné voľné radikály neutralizujú.

Naše telo prostredníctvom antioxidantov neutralizuje potenciálne škodlivé voľné radikály a udržuje rovnováhu medzi produkciou voľných radikálov a schopnosťou tela ich neutralizovať.

Verím, že tento článok napriek tomu, že sa týkal chémie, nebol veľmi nudný, že ste ho dočítali až do konca, a že ste sa dozvedeli aj niečo nové. Chémia, fyzika a biológia je každodennou súčasťou našich životov, preto si myslím že je dobre vedieť ……….

BeautyRoom inšpirácie a diskusiespot_img

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Populárne

DEKORATÍVNA KOZMETIKA A LÍČENIE